Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Den norske patologforening

Kvalitetssikring

Kvalitetssikring i cervixscreening - NFKC/DNP (2012)

NFKC og DNPs dokument om kvalitetssikring i cervixscreeningen er nå endelig godkjent.
9. april 2012

Se vedlegg til høyre på siden.