Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Den norske patologforening

Fag

For klinikere

Patologene er viktige samarbeidspartnere når det gjelder diagnostisering og forskning, og forvalter landets største biobanker.
3. juli 2013

Om histologisk og cytologisk diagnostikk: Se faggruppene.
Se også brev til klinikere om faggrupper til høyre på siden.

Om begjæring om obduksjon: se faggruppe obduksjon.

Ved forskning som involverer gransking av snitt og annet arbeid fra patologiavedlinene, se veiledende prisliste her.