Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Den norske patologforening

2019

Kurs i Eksfoliativ cytologi med punksjonscytologi»

Det avholdes kurs i Eksfoliativ cytologi med punksjonscytologi» i Bergen 2.-6. desember.
21. august 2019

Påmeldingsfristen er blitt forlenget til den 15. september etter at vi ved fristens utløp kun hadde 20 påmeldte til 25 plasser. Ved tidligere kurs har vi gjerne hatt en 30-35 påmeldte. Siden påmeldingsfristen til kurs i regi av Regut gjerne er satt i svært god tid før kurset avholdes (opptil 6 mnd) og det har vært sommerferie, har jeg en mistanke om at det har glippet hos enkelte aktuelle kandidater.