Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Den norske patologforening

2019

Hør Ekko-sending om gentesting av brystkreft

NRK sitt klipp fra 28. oktober tar opp spørsmål knyttet til temaet.
29. oktober 2019