Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Den norske patologforening

2019

Congress of the European Society of Pathology 29. August - 2. September 2020, Glasgow

Congress of the European Society of Pathology and XXXIII International Congress of the International Academy of Pathology - 29 August - 2. September 2020. Scottish Event Campus, Glasgow, UK.
29. oktober 2019