Den norske patologforening

2019

Nye retningslinjer for mammadiagnostikk

09. juli 2019

Oddvar Næss – nekrolog

08. juli 2019
Professor dr. med, spesialist i patologi, Oddvar Næss er gått bort, 82 år gammel. Oddvar virket i mange år på avdeling for patologi Oslo universitetssykehus, først på Rikshospitalet, så på Ullevål, som førsteamanuensis og fra 1993 som professor på universitetet i Oslo.

APMIS Spesialutgave om persontilpasset medisin

28. mai 2019

Patolog Tore Hagen døde 13.mai

21. mai 2019
Patolog og tidligere avdelingsoverlege Tore Hagen døde 13.mai 2019, 88 år gammel.

Translasjonell kreftforskningsgruppe ved Helsefakultetet/UiT - Norges Arktiske Universitet

14. mai 2019
Hovedmålet med prosjektene er å identifisere biomarkører i svulster fra lunge, bryst, tykktarm og prostata på ca. 500 pasienter i hver kreftgruppe.

Program for Stavanger-dagen 13. juni

07. mai 2019
Programmet ligger som vedlegg.

Disputas for Eystein Hoddevik

07. mai 2019
Eystein Hellstrøm Hoddevik disputerer 10. mai 2019 kl 13:15, Store auditorium, Domus odontologica.

Unifor.no: Utlysning av Professor Kreybergs pris for 2020

07. mai 2019

Progresjonstest for LIS i patologi (og andre interesserte)

03. mai 2019
The European Society of Pathology i nært samarbeid med UEMS Board of Pathology kunngjør fremgangstest for patologistipendiater for 2019.

Side 1 av 4