Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Den norske patologforening

2012

Lars Akslen i spissen for Fremragende forskning

Forskningsrådet utnevner i dag 13 nye senter for fremragende forskning. Én gruppe som slapp gjennom nåløyet er Centre for Cancer Biomarkers, ledet av patologen, professor og tidligere DNP-leder Lars Akslen. En stor prestasjon fra et fantastisk forskningsmiljø ved Gades institutt i Bergen. Et eksempel til etterfølgelse. Vi gratulerer!
12. november 2012

Mer om pris-kandidatene kan du finne på Forskningsrådets hjemmeside . Senteret er nærmere beskrevet på nettsiden til UiB.