Bryst- og endokrinkirurgi

LIS 2

Ny spesialistforskrift for utdanningens andre og tredje del trer i kraft 1. mars 2019. I ny ordning er oppnådde læringsmål grunnlaget for spesialistgodkjenning.

Læringsmålene for Del1 må være oppnådd før tiltredelse i en LIS2-stilling.

Del 2 i kirurgi er en felles basisutdanning for kirurgiske fag som skal gi grunnleggende teoretiske kunnskaper, tekniske ferdigheter og profesjonelle holdninger som er nødvendige før oppstart av del 3 i de kirurgiske spesialitetene, barnekirurgi, bryst- og endokrinkirurgi, gastroenterologisk kirurgi, karkirurgi, plastikkirurgi, thoraxkirurgi og urologi.

Utdanningsløpet skal være strukturert og fremgå av en individuell plan for den enkelte lege i spesialisering. Dossier brukes til å planlegge utdanningsløpet, og vurdering av oppnådde læringsmål.