Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Gammel ordning

Målbeskrivelse og gjennomføringsplan

Bryst- og endokrinkirurgi

1. Beskrivelse av faget

2. Læringsmål for spesialistutdanning i bryst- og endokrinkirurgi

3. Gjennomføringen av spesialistutdanningen

4. Evaluering av LIS og tjenesten