Barne- og ungdomspsykiatri

Spesialitetskomite barne- og ungdomspsykiatri

Marianne Evensen Kveldstad

Leder
Arbeidssted: Akershus universitetssykehus

Judeson Royle Joseph

Medlem
Arbeidssted: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tromsø - Somatikk
Telefon: 77755705

Gro Dale Lie

Medlem
Arbeidssted: Klinikk for psyk. helse, psykiatri og avhengighet - Kr.sand

Jonny Hovland

Medlem
Arbeidssted: Stavanger Universitetssjukehus

Randi Nesje Myhr

Medlem
Arbeidssted: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tromsø - Somatikk
Telefon: 77 85 24 01

Gro Janne Henningsen Wergeland

Varamedlem
Arbeidssted: Divisjon Psykisk helsevern - Haukeland

Marianne Østevik Skaug

Varamedlem
Arbeidssted: Sykehuset Innlandet Divisjon psykisk helsevern

Trine Marita Hansen

Varamedlem