Anestesiologi

Spesialitetskomite anestesiologi

Kjersti Bergjord

Leder
Arbeidssted: Klinikk for kirurgi og akuttmedisin - Møre og Romsdal
Telefon: 70 10 50 00

Torgeir Folkestad

Medlem
Arbeidssted: Førde sentralsjukehus

Øyvind Thomassen

Medlem
Arbeidssted: Haukeland universitetssykehus

Alf Kristoffer Ødegaard

Medlem
Arbeidssted: Akershus universitetssykehus

Karen Granheim

Medlem
Arbeidssted: Oslo universitetssykehus HF
Telefon: 22 89 45 91

Kine Workinn Isaksen

Varamedlem
Arbeidssted: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tromsø - Somatikk

Lasse Grønningsæter

Varamedlem
Arbeidssted: Oslo universitetssykehus HF

Tone Høivik

Varamedlem
Arbeidssted: Haukeland universitetssykehus
Telefon: 55 97 50 00