Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Anestesiologi

LIS 3

Ny spesialistforskrift for utdanningens andre og tredje del trer i kraft 1. mars 2019.

Ny spesialistforskrift for utdanningens andre og tredje del trer i kraft 1. mars 2019. I ny ordning er oppnådde læringsmål grunnlaget for spesialistgodkjenning.

Del 3 har unike læringsmål for hver spesialitet. Læringsmålene for Del1 må være oppnådd før tiltredelse i en LIS3-stilling i anestesiologi. 

Utdanningsløpet skal være strukturert og fremgå av en individuell plan for den enkelte lege i spesialisering. Dossier brukes til å planlegge utdanningsløpet, og vurdering av oppnådde læringsmål.