Spesialiteter
SPESIALITET

Urologi

Eksempelbilde fra et legekontor med lege og pasient. FOTO: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen