Thoraxkirurgi

Gammel ordning

Gammel ordning for spesialistutdanningen gjaldt frem til ny spesialistforskrift trådte i kraft 1. mars 2019 for utdanningens andre og tredje del.

Lege i spesialisering (LIS) i thoraxkirurgi som har mindre enn tre år igjen av spesialistutdanningen per 1. mars 2019, kan søke om spesialistgodkjenning etter gjeldende ordning. Øvrige LIS skal følge ny spesialitetsstruktur, se LIS2 og LIS3 for mer informasjon.

Spesialiteten thoraxkirurgi er en kirurgisk grenspesialitet. For å søke om spesialistgodkjenning i thoraxkirurgi, må du først være godkjent spesialist i generell kirurgi. Se spesialistreglene i generell kirurgi.