Spesialiteter
SPESIALITET

Nyresykdommer

Eksempelbilde av en prøvetaking. FOTO: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen