Nevrologi

Gjeldende ordning

Gjeldende ordning for spesialistutdanningen gjelder frem til ny spesialistforskrift trer i kraft 1. mars 2019 for utdanningens andre og tredje del.

Lege i spesialisering (LIS) i nevrologi som har mindre enn tre år igjen av spesialistutdanningen per 1. mars 2019, kan søke om spesialistgodkjenning etter gjeldende ordning. Øvrige LIS skal følge ny spesialitetsstruktur, se LIS3 for mer informasjon.