Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Gammel ordning

Godkjente utdanningsinstitusjoner i generell kirurgi i gammel ordning

Her finner du liste over tidligere godkjente utdanningsinstitusjoner i generell kirurgi.

1.3.2019 opphørte spesialistreglene.

Tjeneste utført før 1.3.2019 kan telle for leger som fullfører spesialistutdanning i gammel ordning.

Tidligere godkjente utdanningsinstitusjoner som har søkt om godkjenning som utdanningsvirksomhet i henhold til spesialistforskriften, kan fortsatt gi tellende tjeneste til LIS med rettigheter etter § 37.