Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Arbeidsmedisin

Veiledningsgrupper

For deltagere

I spesialistutdanningen i arbeidsmedisin er det obligatorisk å gjennomføre et spesifikt 2-årig utdanningsprogram som innebærer deltakelse i veiledningsgruppe. Arbeidet i veiledningsgruppene er i hovedsak rettet mot problemstillinger legene står overfor i sitt eget arbeid.

For veiledere

Utdanning av veiledere i arbeidsmedisin