Akutt- og mottaksmedisin

LIS 3

Ny spesialistforskrift for utdanningens andre og tredje del trer i kraft 1. mars 2019. I ny ordning er oppnådde læringsmål grunnlaget for spesialistgodkjenning.

Del 3 har unike læringsmål for hver spesialitet.

Utdanningsløpet skal være strukturert og fremgå av en individuell plan for den enkelte lege i spesialisering. Dossier brukes til å planlegge utdanningsløpet, og vurdering av oppnådde læringsmål.