Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Gammel ordning

Godkjente utdanningsinstitusjoner i akutt- og mottaksmedisin

Listen nedenfor gjengir formell godkjenning gitt av helsemyndighetene etter søknad fra vedkommende helseforetak. Helseforetak som ønsker endring i formell godkjenning må søke Helsedirektoratet.

Merk:

Som godkjent utdanningsinstitusjon regnes kun enheter som har overlege med vedkommende spesialitet i fulltids stilling.

Institusjoner som er registrert som inaktive 3 påfølgende år, regnes som opphørt. Befinner seg på denne oversikt for å sikre at tidligere gjennomført tjeneste kan godkjennes. F.o.m. 2015 blir det ikke registrert status inaktiv og institusjonene må enten årlig rapportere om utdanning eller registreres som opphørt. Eventuell regodkjenning må søkes via regionalt helseforetak til Helsedirektoratet. Se for øvrig ”Krav til utdanningsinstitusjoner i spesialistutdanningen av leger”.