Spesialiteter
SPESIALITET

Akutt- og mottaksmedisin

Ambulanse og to ambulansepersonell - FOTO: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen