Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Internasjonalt arbeid

Representasjon i internasjonale organisasjoner

En samlet oversikt over Legeforeningens internasjonale virksomhet.

Globale møter

Europeiske møter

Nordiske møter

Legeforeningen har også andre samarbeid som blant annet involverer de enkelte fagmedisinske foreningene.