Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Aktuelle saker

Legeforeningen på EHiN

E-helse i Norge er landets største møteplass for digitalisering av helsesektoren; en todagers konferanse med over 1200 deltakere.
13. november 2017

Ved årets åpning var Legeforeningen godt representert. Ida Susanna Fattah deltok i samtale om forventninger til e-helse og IKT med bl.a. helseminister Bent Høie. Leder av IT-utvalget, Kjartan Olafsson, holdt innlegg om involvering av klinikere på alle nivåer.

E-helse i Norge (EHiN), den nasjonale e-helsekonferansen, er en møteplass for alle som har interesse i fremtidens helsesystemer. Her møtes IT-bransjen, myndighetene, helsesektoren og forskningsmiljøene til erfarings- og kunnskapsutveksling.