Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Aktuelle saker

Den årlige e-helsekonferansen: eHelse 2018

Hold av onsdag 18. og torsdag 19. april!

3. mai 2018
e-Helse banner

Da arrangerer Dataforeningen sammen med Legeforeningen og andre eHelse 2018. Årets konferanse setter fokus på situasjonen i Norden, med plenumssesjoner hele første konferansedag. Lær om likheter og forskjeller for de nordiske helsevesen og IT-situasjoner, der nasjonale utfordringer og satsinger, håndtering av legemiddellister/e-resept samt nyskapende regionale løsninger blir sett nærmere på.

Det er søkt om godkjenning som tellende kurs i legenes videre- og etterutdanning.e-Helse banner

e-Helse banner