Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Aktuelt

Interessert i internasjonalt arbeid? Arrangementet er gratis

Meld deg på Legeforeningens internasjonale dag! Arrangementet er gratis!
1. november 2019

Fagstyret inviterer til et dagsseminar vedrørende internasjonal aktivitet. Legeforeningen har et bredt engasjement internasjonalt. Som leger har vi mulighet og plikt til å påvirke ved å sette fokus på helserelaterte konsekvenser av hendelser og utvikling. Den internasjonale dagen tar opp noen viktige dagsaktuelle temaer. Dagen fortsetter med mulighet for erfaringsutveksling om arbeid i Europa.