Aktuelt

Pasteurlegatet

11. oktober 2019
Stipend fra Pasteurlegatet deles ut til "norske vitenskapsmenn og kvinner som akter å studere et emne vedrørende smittestoffene, kjemien eller gjæringsindustrien".

Marie Spångbergprisen 2019

30. september 2019
Marie Spångbergprisen 2019 ble tildelt Hilde Engjom, som førsteforfatter av artikkelen Risk of eclampsia or HELLP- syndrome by institution availability and place and delivery – A population – based cohort study. Pregnancy Hypertension 14 (2018) 1-8.

Cecilie Risøe valgt som leder av fagstyret

16. september 2019
Takket for fornyet tillit fra scenen.

Pris for forebyggende medisin

04. september 2019
Til tross for at myndighetene de siste tiårene har lagt ned et betydelig arbeid i å forebygge selvmord, tar hvert år over 110 menn under 35 år livet sitt i Norge. Få av dem søker helsehjelp forut for selvmordet. Forfatterne av årets prisartikkel har gjennomført en kvalitativ studie med dybdeintervjuer av 61 nære etterlatte etter selvmord hos unge menn. De fleste etterlatte som ble intervjuet, hadde ikke sett tegn til alvorlig psykisk sykdom før selvmordet. Funnene utfordrer dermed den etablerte oppfatning om at selvmord primært er et symptom på psykisk sykdom.

Søk prosjektmidler til kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

15. august 2019
Legeforeningens fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet skal bidra til systematisk arbeid for å sikre høy medisinsk kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten.

Pris for å fremme kvinnelige legers vitenskapelige innsats

14. mars 2019
Den norske legeforening utlyser pris til fremme av kvinnelige legers vitenskapelige innsats. Marie Spångberg-prisen er opprettet av landsstyret i forbindelse med 100-årsjubileet i 1993 for den første kvinnelige lege, Marie Spångberg.

Helsehjelp til rett tid

14. mai 2018
Ved forebyggende risikokartlegging i helsetjenesten kan man tidligere identifisere personer med kronisk sykdom og risiko for helse- og funksjonsfall. Tverrfaglig innsats og oppfølging kan da forebygge økt behov for helsehjelp. Risikokartlegging kan også brukes til å planlegge omfordeling av ressurser etter befolkningens behov. Norge har gode helseregistre og derfor gode forutsetninger for å ta i bruk metoden.

Fastlegen på overtid

14. mai 2018
Pasientene skal møte en fastlegetjeneste som er forutsigbar og av god kvalitet. Fastlegeordningen trenger betydelige og konkrete tiltak allerede i vår for å snu trenden.

Allmennlegeforeningen lanserer Fastlegen.no

27. april 2018
Det nye nettmagasinet ble lansert på foreningens landsrådsmøte i Tønsberg, 25. april. Fastlegen.no blir "lokalavisen" for hele landets allmennleger.

Side 1 av 2