96 treff på pest-posten/

pest-POSTEN, Nr.2, 2017 - 23. årgang

INFEKSJONSMEDISIN -pest-POSTENSide 3 INNHOLD Redaksjonelt s. 3 Leder, pest-POSTEN s. 4 Lederens hjørne ... moderne epidemiologi (Serien Store medisinere) “pest-POSTEN” utgis fire ganger i året, og distribueres til

Ny utgave av pest - POSTEN

Nå er høst utgaven av pest - POSTEN her ... Nå er høst utgaven av pest - POSTEN her
Norsk forening for infeksjonsmedisin

pest - POSTEN Nr. 3, 2017 - 23. årgang

INFEKSJONSMEDISIN -pest-POSTEN Side 3 INNHOLD Redaksjonelt s. 3 Leder, pest-POSTEN s. 4 Lederens hjørne ... Nobelpris medisin 1945 (Serien Store medisinere) “pest-POSTEN” utgis fire ganger i året, og distribueres til

pest - POSTEN nr. 4, 2017 - 23. årgang

INFEKSJONSMEDISIN Fo to : D ra m m en s T id en de -pest-POSTENSide 3 INNHOLD Annonsering av Vårmøtet 2018 ... 2 Redaksjonen s. 3 Redaksjonelt s. 3 Leder, pest-POSTEN s. 4 Infeksjonsforum Øst-Norge s. 6 Doktorgrad

Sommerutgaven av pestPOSTEN er klar

Infeksjonsforeningens medlemsblad pest - POSTEN er nå klar med andre utgave i 2017
Norsk forening for infeksjonsmedisin

1999 * Bjørn Myrvang

Interessegrupper Nettundervisning Tidsskrift PEST-POSTEN Møter/ Kongress Kurskatalogen Stipend & priser ... Interessegrupper Nettundervisning Tidsskrift PEST-POSTEN Møter/ Kongress Kurskatalogen Stipend & priser
Norsk forening for infeksjonsmedisin

2017 * Haakon Sjursen

Interessegrupper Nettundervisning Tidsskrift PEST-POSTEN Møter/ Kongress Kurskatalogen Stipend & priser ... Interessegrupper Nettundervisning Tidsskrift PEST-POSTEN Møter/ Kongress Kurskatalogen Stipend & priser
Norsk forening for infeksjonsmedisin

2015 * Johan N. Bruun

Interessegrupper Nettundervisning Tidsskrift PEST-POSTEN Møter/ Kongress Kurskatalogen Stipend & priser ... Interessegrupper Nettundervisning Tidsskrift PEST-POSTEN Møter/ Kongress Kurskatalogen Stipend & priser
Norsk forening for infeksjonsmedisin

Aktivitet

Interessegrupper Nettundervisning Tidsskrift PEST-POSTEN Møter/ Kongress Kurskatalogen Stipend & priser ... Interessegrupper Nettundervisning Tidsskrift PEST-POSTEN Møter/ Kongress Kurskatalogen Stipend & priser
Norsk forening for infeksjonsmedisin

Æresmedlemmer

Interessegrupper Nettundervisning Tidsskrift PEST-POSTEN Møter/ Kongress Kurskatalogen Stipend & priser ... Interessegrupper Nettundervisning Tidsskrift PEST-POSTEN Møter/ Kongress Kurskatalogen Stipend & priser
Norsk forening for infeksjonsmedisin

2015 * Oddbjørn Brubakk

Interessegrupper Nettundervisning Tidsskrift PEST-POSTEN Møter/ Kongress Kurskatalogen Stipend & priser ... Interessegrupper Nettundervisning Tidsskrift PEST-POSTEN Møter/ Kongress Kurskatalogen Stipend & priser
Norsk forening for infeksjonsmedisin

2017 * Harald Steinum

Interessegrupper Nettundervisning Tidsskrift PEST-POSTEN Møter/ Kongress Kurskatalogen Stipend & priser ... Interessegrupper Nettundervisning Tidsskrift PEST-POSTEN Møter/ Kongress Kurskatalogen Stipend & priser
Norsk forening for infeksjonsmedisin

Kvalitetsregistre for infeksjonssykdommer

Interessegrupper Nettundervisning Tidsskrift PEST-POSTEN Møter/ Kongress Kurskatalogen Stipend & priser ... Interessegrupper Nettundervisning Tidsskrift PEST-POSTEN Møter/ Kongress Kurskatalogen Stipend & priser
Norsk forening for infeksjonsmedisin

Aktivitet

Interessegrupper Nettundervisning Tidsskrift PEST-POSTEN Møter/ Kongress Kurskatalogen Stipend & priser ... Interessegrupper Nettundervisning Tidsskrift PEST-POSTEN Møter/ Kongress Kurskatalogen Stipend & priser
Norsk forening for infeksjonsmedisin