97 treff på pest-posten/

pest-POSTEN Nr. 2, 2018

Her kommer årets sommerutgave av pest-POSTEN  ... Her kommer årets sommerutgave av pest-POSTEN 
Norsk forening for infeksjonsmedisin

pest-POSTEN Nr. 2, 2018 

MEDLEMSBLAD FOR NORSK FORENING FOR INFEKSJONSMEDISIN -pest-POSTEN Side 3 INNHOLD Redaksjonen s. 3 Redaksjonelt ... virksomme poliovaksine (Serien Store medisinere) “pest-POSTEN” utgis fire ganger i året, og distribueres til

pest-POSTEN Nr.1, 2018

Infeksjonsforeningens medlemsblad pest - POSTEN er nå klar med første utgave i 2018
Norsk forening for infeksjonsmedisin

pest-POSTEN, Nr.2, 2017 - 23. årgang

INFEKSJONSMEDISIN -pest-POSTENSide 3 INNHOLD Redaksjonelt s. 3 Leder, pest-POSTEN s. 4 Lederens hjørne ... moderne epidemiologi (Serien Store medisinere) “pest-POSTEN” utgis fire ganger i året, og distribueres til

pest-POSTEN Nr.1, 2018 - 24. årgang

FORENING FOR INFEKSJONSMEDISIN ...se også side 27. -pest-POSTEN Side 3 INNHOLD Redaksjonen s. 3 Redaksjonelt ... fredspris i 1952 (Serien Store medisinere) “pest-POSTEN” utgis fire ganger i året, og distribueres til

pest - POSTEN nr. 4, 2017 - 23. årgang

INFEKSJONSMEDISIN Fo to : D ra m m en s T id en de -pest-POSTENSide 3 INNHOLD Annonsering av Vårmøtet 2018 ... 2 Redaksjonen s. 3 Redaksjonelt s. 3 Leder, pest-POSTEN s. 4 Infeksjonsforum Øst-Norge s. 6 Doktorgrad

2017 * Haakon Sjursen

Interessegrupper Nettundervisning Tidsskrift PEST-POSTEN Møter/ Kongress Kurskatalogen Verktøy Stipend ... Interessegrupper Nettundervisning Tidsskrift PEST-POSTEN Møter/ Kongress Kurskatalogen Verktøy Stipend
Norsk forening for infeksjonsmedisin

2015 * Johan N. Bruun

Interessegrupper Nettundervisning Tidsskrift PEST-POSTEN Møter/ Kongress Kurskatalogen Verktøy Stipend ... Interessegrupper Nettundervisning Tidsskrift PEST-POSTEN Møter/ Kongress Kurskatalogen Verktøy Stipend
Norsk forening for infeksjonsmedisin

Æresmedlemmer

Interessegrupper Nettundervisning Tidsskrift PEST-POSTEN Møter/ Kongress Kurskatalogen Verktøy Stipend ... Interessegrupper Nettundervisning Tidsskrift PEST-POSTEN Møter/ Kongress Kurskatalogen Verktøy Stipend
Norsk forening for infeksjonsmedisin

Aktivitet

Interessegrupper Nettundervisning Tidsskrift PEST-POSTEN Møter/ Kongress Kurskatalogen Verktøy Stipend ... Interessegrupper Nettundervisning Tidsskrift PEST-POSTEN Møter/ Kongress Kurskatalogen Verktøy Stipend
Norsk forening for infeksjonsmedisin

Aktivitet

Interessegrupper Nettundervisning Tidsskrift PEST-POSTEN Møter/ Kongress Kurskatalogen Verktøy Stipend ... Interessegrupper Nettundervisning Tidsskrift PEST-POSTEN Møter/ Kongress Kurskatalogen Verktøy Stipend
Norsk forening for infeksjonsmedisin

Kvalitetsregistre for infeksjonssykdommer

Interessegrupper Nettundervisning Tidsskrift PEST-POSTEN Møter/ Kongress Kurskatalogen Verktøy Stipend ... Interessegrupper Nettundervisning Tidsskrift PEST-POSTEN Møter/ Kongress Kurskatalogen Verktøy Stipend
Norsk forening for infeksjonsmedisin

1999 * Bjørn Myrvang

Interessegrupper Nettundervisning Tidsskrift PEST-POSTEN Møter/ Kongress Kurskatalogen Verktøy Stipend ... Interessegrupper Nettundervisning Tidsskrift PEST-POSTEN Møter/ Kongress Kurskatalogen Verktøy Stipend
Norsk forening for infeksjonsmedisin

2001 * Are Næss

Interessegrupper Nettundervisning Tidsskrift PEST-POSTEN Møter/ Kongress Kurskatalogen Verktøy Stipend ... Interessegrupper Nettundervisning Tidsskrift PEST-POSTEN Møter/ Kongress Kurskatalogen Verktøy Stipend
Norsk forening for infeksjonsmedisin