221 treff på Revmatiske sykdommer

Forord til Veileder i Fødselshjelp fra president Hege Gjessing

Til Norsk Gynekologisk Forening ... svangerskap/fødsel Kapittel 16 Inflammatoriske revmatiske sykdommer og kollagenoser Kapittel 17 Premaligne og
Norsk gynekologisk forening

Veileder i fødselshjelp (2014)

Tillegg:2016 - Pasientinformasjon er lagt til i kapittel 28, Hypertensive svangerskapskomplikasjoner ... svangerskap/fødsel Kapittel 16 Inflammatoriske revmatiske sykdommer og kollagenoser Kapittel 17 Premaligne og
Norsk gynekologisk forening

Lederspan inj.

Virkestoff: triamcinolon &nbsp ... betennelsesdempende kortison-preparat som brukes bl.a. mot revmatiske sykdommer, som regel i form av lokal injeksjon i ledd
Norsk revmatologisk forening

Oxykodon

behandling av sterke smerter ved blant annet revmatiske sykdommer. Det er et morfinlignende preparat og er ... preparater med forlenget virketid. Ved andre samtidige sykdommer/tilstander: -Ved nedsatt nyrefunksjon og leverfunksjon
Norsk revmatologisk forening

RoActemra inf. og inj.

immunprosessene motvirkes. Derved dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen, slik at sykdommen blir fredeligere ... kreftsykdommer.   Forsiktighetsregler Andre samtidige sykdommer: Ved infeksjon: RoActemra skal ikke brukes dersom
Norsk revmatologisk forening

Eklampsi

13 Thyreoideasykdommer 14 Inflammatoriske revmatiske sykdommer og kollagenoser 15 Premaligne og maligne ... til krampene må utelukkes (epilepsi eller andre sykdommer). Tiltak/behandling/forløp/oppfølging Behandling
Norsk gynekologisk forening

Benlysta inf

immunprosessene motvirkes. Derved dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen slik at sykdommen blir fredeligere ... kreftsykdommer. Forsiktighetsregler Ved andre samtidige sykdommer/tilstander: Benlysta er ikke anbefalt ved pågående
Norsk revmatologisk forening

Celeston Chronodose inj.

Virkestoff: betamethason ... betennelsesdempende kortison-preparat som brukes bl.a. mot revmatiske sykdommer, oftest som injeksjon i muskulatur (intramuskulært)
Norsk revmatologisk forening

Innledning

Innledning Norsk gynekologisk forening /  Veileder arkiv- utgåtte versjoner /  ... 13 Thyreoideasykdommer 14 Inflammatoriske revmatiske sykdommer og kollagenoser 15 Premaligne og maligne
Norsk gynekologisk forening

Thyreoideasykdommer

Thomas SchreinerAud Garmann AskevoldBjørn Gunnar NedrebøSolhild Stridsklev ... 13 Thyreoideasykdommer 14 Inflammatoriske revmatiske sykdommer og kollagenoser 15 Premaligne og maligne
Norsk gynekologisk forening

Barselpleie - Anemi etter fødsel

Margit RosenbergChristine Herzog ... 13 Thyreoideasykdommer 14 Inflammatoriske revmatiske sykdommer og kollagenoser 15 Premaligne og maligne
Norsk gynekologisk forening

Forord til Veileder i Fødselshjelp fra Leder NGF

Forord til Veileder i Fødselshjelp fra Leder NGF Norsk gynekologisk forening /  ... svangerskap/fødsel Kapittel 16 Inflammatoriske revmatiske sykdommer og kollagenoser Kapittel 17 Premaligne og
Norsk gynekologisk forening

Vimovo

Virkestoff: Naproksen og Esomeprazol PASIENTINFORMASJON ... symptomer som smerte og stivhet og brukes ved revmatiske sykdommer og ved andre betennelser og smertefulle
Norsk revmatologisk forening

Landsstyrevedtak i 1965, "Bodøreglene"

kirurgi   – tidligere Kirurgi Hud- og veneriske sykdommer   – tidligere Hudsykdommer Immunhematologi Idrettsmedisin ... plastisk kirurgi, flyttet fra gr. 2 Psykiatri Revmatiske sykdommer Terapeutisk radiologi Urinveiskirurgi –

Innspill vedrørende Revisjon av strategidokument for Norsk revmatologisk forening frem mot år 2010

ÅRSRAPPORT FOR Interessegruppe for barnerevmatologi 2012 Interessegruppen for ... nasjonale retningslinjene for vaksinasjoner ved revmatiske sykdommer hos barn som første gang ble utgitt av NAKBUR
Norsk barnelegeforening

Side 6 av 15