84 treff på Revmatiske sykdommer

Målbeskrivelse og gjennomføringsplan for revmatologi

utvikle seg til kroniske sykdommer”.  WHO klassifiserer revmatiske sykdommer i fire hovedgrupper: I: Inflammatoriske ... Inflammatoriske revmatiske sykdommer II: Degenerative revmatiske sykdommer III: Bløtdelsrevmatisme IV:

Buprenorfin depotplaster

Buprenorfin depotplaster Virkestoff: buprenorfin PASIENTINFORMASJON Buprenorfin er virkestoffet ... behandling av sterke smerter ved blant annet revmatiske sykdommer. Det er et morfinlignende legemiddel og
Norsk revmatologisk forening

Xeljanz tabletter

kreftsykdommer.  Forsiktighetsregler Andre samtidige sykdommer/tilstander: Forsiktighet må utvises ved redusert ... Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer bør sikker prevensjon brukes i 4 uker etter
Norsk revmatologisk forening

Fentanyl depotplaster

Fentanyl depotplaster Virkestoff: fentanyl. Fentanyl er virkestoffet i: Durogesic og Fentanyl. ... behandling av sterke smerter ved blant annet revmatiske sykdommer. Det er et morfinlignende legemiddel og
Norsk revmatologisk forening

!" ! Seksjon for Øre- nese- hals sykdommer / Allergi Off. avtalepraksis Helse Vest RHF • ... det for øye å kartlegge anatomien og å studere sykdommer har funnet sted helt tilbake til 200-tallet hvor

pest - POSTEN Nr. 2, 2019 - 25. årgang

Diktspalten s.22 Et lite blikk på rabies... s.24 Inf.sykdommer i musikkens verden s.29 A & A Quiz s.34 Kasuistikken ... komplikasjoner, både immunopatier og lymfoproliferative sykdommer. Hun presenterte to kasuistikker. Kasuistikk 1

Side 5 av 6