221 treff på Revmatiske sykdommer

Veiledere

Oppdatert faginformasjon, veiledere og ressurser ... Adipositas og svangerskap/fødsel Inflammatoriske revmatiske sykdommer og kollagenoser Premaligne og maligne forandringer
Norsk gynekologisk forening

Veileder i fødselshjelp 2008

Veileder i fødselshjelp 2008 Norsk gynekologisk forening /  Veileder arkiv- ... 13 Thyreoideasykdommer 14 Inflammatoriske revmatiske sykdommer og kollagenoser 15 Premaligne og maligne
Norsk gynekologisk forening

Celestone Chronodose inj.

Virkestoff: betamethason ... betennelsesdempende kortison-preparat som brukes bl.a. mot revmatiske sykdommer, oftest som injeksjon i muskulatur (intramuskulært)
Norsk revmatologisk forening

Solu-Medrol inf.

Virkestoff: metylprednisolon ... betennelsesdempende kortison-preparat som brukes bl.a. mot revmatiske sykdommer, som regel for å dempe høy sykdomsaktivitet
Norsk revmatologisk forening

Folsyre 1mg tbl.

sett. Forsiktighetsregler Ved andre samtidige sykdommer/tilstander: Folsyre kan maskere ("skjule") pernisiøs ... aktuelt. Kontakt lege dersom du blir verre av din revmatiske sykdom under folsyrebehandling. Ved alle leg
Norsk revmatologisk forening

Pelvimetri

Leif SvenningsenAnders DrolsumElisabeth Heiberg ... 13 Thyreoideasykdommer 14 Inflammatoriske revmatiske sykdommer og kollagenoser 15 Premaligne og maligne
Norsk gynekologisk forening

Ilaris Injeksjon

for barneleddgikt) og ved autoinflammatoriske sykdommer (febersyndromer). Virkning/Egenskaper Ilaris tilhører ... interleukin-1, et cytokin, som ellers bidrar til å øke revmatiske betennelsesprosesser. Ilaris motvirker således
Norsk revmatologisk forening

Stelara injeksjon

interleukin-23 (cytokiner), som ellers bidrar til å øke revmatiske betennelsesprosesser. Ustekinumab motvirker således ... immunprosessene. Derved dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen, slik at sykdommen blir fredeligere
Norsk revmatologisk forening

Lovbestemte meldinger

13 Thyreoideasykdommer 14 Inflammatoriske revmatiske sykdommer og kollagenoser 15 Premaligne og maligne ... opplysninger Melding og varsling av smittsomme sykdommer Lov om vern mot smittsomme sykdommer6, MSIS og
Norsk gynekologisk forening

Piroxicam tbl.

legemidler). Piroksikam kan brukes ved revmatiske sykdommer som leddgikt, Bekhterevs sykdom og artrose ... om alle dine legemidler passer sammen. Andre sykdommer: Dersom du har/har hatt problemer med blodtrykket
Norsk revmatologisk forening

Brufen Retard tbl.

anti-inflammatoriske legemidler) og brukes ved revmatiske sykdommer og ved andre betennelser og smertefulle ... om alle dine legemidler passer sammen. Andre sykdommer: Dersom du har/har hatt problemer med blodtrykket
Norsk revmatologisk forening

Modifenac kaps.

anti-inflammatoriske legemidler) og brukes ved revmatiske sykdommer og ved andre betennelser og smertefulle ... om alle dine legemidler passer sammen. Andre sykdommer: Dersom du har/har hatt problemer med blodtrykket
Norsk revmatologisk forening

Side 4 av 15