84 treff på Revmatiske sykdommer

etanercept

antirevmatisk legemiddel som brukes mot revmatiske sykdommer.   Virkning/egenskaper   Etanercept tilhører ... immunprosessene. Derved dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen, slik at sykdommen blir fredeligere
Norsk revmatologisk forening

Lederspan inj.

Lederspan inj. Virkestoff: triamcinolon PASIENTINFORMASJON Bruk Lederspan ... betennelsesdempende kortison-preparat som brukes bl.a. mot revmatiske sykdommer, som regel i form av lokal injeksjon i ledd
Norsk revmatologisk forening

Relifex tabletter og oppløselige tabletter

anti-inflammatoriske legemidler) og brukes ved revmatiske sykdommer og ved andre betennelser og smertefulle ... om alle dine legemidler passer sammen. Andre sykdommer: Dersom du har/har hatt problemer med blodtrykket
Norsk revmatologisk forening

Klinisk emnekurs i revmatologi, 20.–21. april 2016

av medikamenter Hjerte-kar profylakse ved revmatiske sykdommer Maud Kristine Ljoså 10:15–10:30 Pause/kaffe/frukt ... revmatologisk avd. 11:00–11:30 Sjeldne revmatologiske sykdommer: vasculitter, myositt Kasuistikker Karen Irgens
Møre og Romsdal legeforening

Ilaris Injeksjon

for barneleddgikt) og ved autoinflammatoriske sykdommer (febersyndromer). Virkning/Egenskaper Ilaris tilhører ... interleukin-1, et cytokin, som ellers bidrar til å øke revmatiske betennelsesprosesser. Ilaris motvirker således
Norsk revmatologisk forening

Ibuprofen tbl.

anti-inflammatoriske legemidler) og brukes ved revmatiske sykdommer og ved andre betennelser og smertefulle ... om alle dine legemidler passer sammen. Andre sykdommer: Dersom du har/har hatt problemer med blodtrykket
Norsk revmatologisk forening

Modifenac kaps.

anti-inflammatoriske legemidler) og brukes ved revmatiske sykdommer og ved andre betennelser og smertefulle ... om alle dine legemidler passer sammen. Andre sykdommer: Dersom du har/har hatt problemer med blodtrykket
Norsk revmatologisk forening

Naproxen

anti-inflammatoriske legemidler) og brukes ved revmatiske sykdommer og ved andre betennelser og smertefulle ... om alle dine legemidler passer sammen. Andre sykdommer: Dersom du har/har hatt problemer med blodtrykket
Norsk revmatologisk forening

Celebra kaps.

gruppen cox-2-hemmere. Celebra brukes ved revmatiske sykdommer.   Virkning/Egenskaper Celebra hemmer dannelsen ... om alle dine legemidler passer sammen. Andre sykdommer: Dersom du har/har hatt problemer med blodtrykket
Norsk revmatologisk forening

Imurel tbl.

er et immundempende middel som brukes mot revmatiske sykdommer.   Virkning/Egenskaper Imurel virker ved ... betennelsesceller. Derved dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen, slik at sykdommen blir fredeligere
Norsk revmatologisk forening

RoActemra inf. og inj.

immunprosessene motvirkes. Derved dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen, slik at sykdommen blir fredeligere ... kreftsykdommer.   Forsiktighetsregler Andre samtidige sykdommer:  - Ved infeksjon: RoActemra skal ikke brukes
Norsk revmatologisk forening

Meloxicam tbl.

anti-inflammatoriske legemidler) og brukes ved revmatiske sykdommer og ved andre betennelser og smertefulle ... om alle dine legemidler passer sammen. Andre sykdommer: Dersom du har/har hatt problemer med blodtrykket
Norsk revmatologisk forening

Voltaren tbl.

anti-inflammatoriske legemidler) og brukes ved revmatiske sykdommer og ved andre betennelser og smertefulle ... om alle dine legemidler passer sammen. Andre sykdommer: Dersom du har/har hatt problemer med blodtrykket
Norsk revmatologisk forening

Voltaren supp.

anti-inflammatoriske legemidler) og brukes ved revmatiske sykdommer og ved andre betennelser og smertefulle ... om alle dine legemidler passer sammen. Andre sykdommer: Dersom du har/har hatt problemer med blodtrykket
Norsk revmatologisk forening

Ibux supp.

anti-inflammatoriske legemidler) og brukes ved revmatiske sykdommer og ved andre betennelser og smertefulle ... om alle dine legemidler passer sammen. Andre sykdommer: Dersom du har/har hatt problemer med blodtrykket
Norsk revmatologisk forening

Side 3 av 6