221 treff på Revmatiske sykdommer

Etorikoksib tabl.

gruppen cox-2-hemmere. Etorikoksib brukes ved revmatiske sykdommer.   Virkning/egenskaper Etorikoksib hemmer ... artrosesykdommer, etorikoksib 90mg daglig brukes ved revmatiske betennelsessykdommer, mens etorikoksib 120mg
Norsk revmatologisk forening

Paracetamol

lette til moderate smerter ved blant annet revmatiske sykdommer. Paracetamol virker også febernedsettende ... kombineres. Forsiktighetsregler Ved andre samtidige sykdommer/tilstander: -Ved nedsatt leverfunksjon, må det
Norsk revmatologisk forening

Ilomedin inf.

Ilomedin kan benyttes til behandling av revmatiske sykdommer hvor det er nedsatt blodsirkulasjon og sårdannelse ... for fort etter infusjonen av Ilomedin. Andre sykdommer: Pasienter med magesår, traumer (skader), hjerneblødninger
Norsk revmatologisk forening

CellCept tbl. og kaps.

særskilt vurdering kan brukes mot enkelte revmatiske sykdommer.   Virkning/Egenskaper CellCept virker bl ... betennelsesceller. Derved dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen, slik at sykdommen blir fredeligere
Norsk revmatologisk forening

Veileder i fødselshjelp (2014)

svangerskap/fødsel Kapittel 16 Inflammatoriske revmatiske sykdommer og kollagenoser Kapittel 17 Premaligne og ... svangerskap/fødsel Kapittel 16.Inflammatoriske revmatiske sykdommer og kollagenoser Kapittel 17.Premaligne og
Norsk gynekologisk forening

Orencia inf/inj

(leddgikt) og forsøksvis ved enkelte andre revmatiske sykdommer. Orencia gis bare dersom man ikke har tålt ... immunprosessene motvirkes. Derved dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen slik at sykdommen blir fredeligere
Norsk revmatologisk forening

Kardial affeksjon ved autoimmun sykdom

klinisk medisin, Universitetet i Oslo. Autoimmune sykdommer kan grovt sett deles i to hovedkategorier: De ... eksempler på sykdommer som primært rammer et enkelt organ, mens de inflammatoriske, revmatiske sykdommene
Norsk cardiologisk selskap

Salazopyrin EN tbl.

er et antirevmatisk middel som brukes ved revmatiske sykdommer. Virkninger/egenskaper Salazopyrin virker ... betennelsesceller. Dermed dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen, slik at sykdommen blir fredeligere
Norsk revmatologisk forening

Veileder arkiv- utgåtte versjoner

Veileder arkiv- utgåtte versjoner Norsk gynekologisk forening /  ... gravide Thyreoideasykdommer Inflammatoriske revmatiske sykdommer og kollagenoser Premaligne og maligne forandringer
Norsk gynekologisk forening

Arava tbl.

antirevmatisk legemiddel som brukes ved revmatiske sykdommer.   Virkning/egenskaper   Arava virker ved ... betennelsesceller. Dermed dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen og skade av leddene bremses opp. Mange
Norsk revmatologisk forening

infliximab

antirevmatisk legemiddel som brukes mot revmatiske sykdommer.    Virkning/egenskaper Infliximab tilhører ... immunprosessene. Derved dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen slik at sykdommen blir fredeligere
Norsk revmatologisk forening

Cimzia inj

antirevmatisk legemiddel som kan brukes ved revmatiske sykdommer. Virkning/egenskaper Cimzia tilhører klassen ... immunprosessene. Derved dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen, slik at sykdommen blir fredeligere
Norsk revmatologisk forening

Imurel tbl.

er et immundempende middel som brukes mot revmatiske sykdommer.   Virkning/Egenskaper Imurel virker ved ... betennelsesceller. Derved dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen, slik at sykdommen blir fredeligere
Norsk revmatologisk forening

etanercept

antirevmatisk legemiddel som brukes mot revmatiske sykdommer.   Virkning/egenskaper   Etanercept tilhører ... immunprosessene. Derved dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen, slik at sykdommen blir fredeligere
Norsk revmatologisk forening

Side 3 av 15