221 treff på Revmatiske sykdommer

Veileder i fødselshjelp 2008

13 Thyreoideasykdommer 14 Inflammatoriske revmatiske sykdommer og kollagenoser 15 Premaligne og maligne ... 13.Thyreoideasykdommer 14.Inflammatoriske revmatiske sykdommer og kollagenoser 15.Premaligne og maligne
Norsk gynekologisk forening

rituximab

leddgikt og forsøksvis ved enkelte andre revmatiske sykdommer. Mot leddgikt gis rituximab bare dersom ... immunprosessene motvirkes. Derved dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen slik at sykdommen blir fredeligere
Norsk revmatologisk forening

Læringsmål i spesialistutdanningen i revmatologi, 2018.pdf

normale og patologiske prosesser relevant for revmatiske sykdommer, herunder beinmetabolisme, fatigue, inflammasjon ... organsystemer og vev relevant for revmatologiske sykdommer. REV-003 Ha god kunnskap om immunsystemets oppbygning

Klinisk emnekurs i revmatologi, 20.–21. april 2016

av medikamenter Hjerte-kar profylakse ved revmatiske sykdommer Maud Kristine Ljoså 10:15–10:30 Pause/kaffe/frukt ... revmatologisk avd. 11:00–11:30 Sjeldne revmatologiske sykdommer: vasculitter, myositt Kasuistikker Karen Irgens
Møre og Romsdal legeforening

Sandimmun Neoral kaps. og mixtur

leddgikt og etter særskilt vurdering mot andre revmatiske sykdommer.   Virkning/Egenskaper Sandimmun Neoral ... immunprosessene. Derved dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen slik at sykdommen blir fredeligere
Norsk revmatologisk forening

Plaquenil tbl.

legemiddel som brukes ved behandling av revmatiske sykdommer.   Virkning/egenskaper Virkningsmekanismen ... ikke fullt ut klarlagt, men aktiviteten i den revmatiske sykdommen dempes slik at sykdommen blir fredeligere
Norsk revmatologisk forening

Sendoxan inf.

cellegift som virker sykdomsmodifiserende ved revmatiske sykdommer. Legemidlet brukes oftest mot sykdomstegn ... betennelsesceller. Dermed dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen, slik at sykdommen blir fredeligere
Norsk revmatologisk forening

Simponi inj.

antirevmatisk legemiddel som brukes mot revmatiske sykdommer hos voksne.   Virkning/egenskaper Simponi ... immunprosessene. Derved dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen, slik at sykdommen blir fredeligere
Norsk revmatologisk forening

Humira inj.

antirevmatisk legemiddel som brukes mot revmatiske sykdommer.   Virkning/egenskaper Humira tilhører klassen ... immunprosessene. Derved dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen slik at sykdommen blir fredeligere
Norsk revmatologisk forening

PowerPoint-presentasjon

systemsykdommer UNIVERSITETET I BERGEN www.eular.org Revmatiske sykdommer Smerte og inflammasjon i ledd, bein, brusk ... >200 ulike sykdommer Autoimmune sykdommer Immun respons mot kroppens egne antigener Sykdommer som påvirker
Norsk cardiologisk selskap

JUVENIL KRONISK ARTRITT

1 Retningslinjer for TNF-blokkade hos barn med reumatisk sykdom Ellen Nordal Overlege/stipendiat ... også aktuelle hos barn med andre alvorlige revmatiske sykdommer og ved synstruende kronisk uveitt der man

CellCept tbl. og kaps.

særskilt vurdering kan brukes mot enkelte revmatiske sykdommer.   Virkning/Egenskaper CellCept virker bl ... betennelsesceller. Derved dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen, slik at sykdommen blir fredeligere
Norsk revmatologisk forening

metotrexat

sykdomsdempende legemiddel som brukes ved revmatiske sykdommer. Virkninger/egenskaper Metotreksat virker ... betennelsesceller. Dermed dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen, slik at sykdommen blir fredeligere
Norsk revmatologisk forening

Tabellarisk oversikt over godkjente spesialiteter

Grenspesialitet under indremedisin Epidemiske sykdommer 1931*   Nedlagt 1967 Fordøyelsessykdommer   1967 ... Hud og kjønnssykdommer 1918   Hud og veneriske sykdommer 1965   Idrettsmedisin 1940*   Nedlagt 1965 Immunhematologi

Prednisolon tbl.

Medikamentet brukes ofte i lave doser ved kroniske revmatiske sykdommer eller i høyere doser over kort tid ved alvorligere ... Virkning/egenskaper Prednisolon reduserer aktiviteten i revmatiske betennelser. Dette medfører at stivheten og hevelsen
Norsk revmatologisk forening

Side 2 av 15