84 treff på Revmatiske sykdommer

Ilomedin inf.

Ilomedin kan benyttes til behandling av revmatiske sykdommer hvor det er nedsatt blodsirkulasjon og sårdannelse ... for fort etter infusjonen av Ilomedin. Andre sykdommer: Pasienter med magesår, traumer (skader), hjerneblødninger
Norsk revmatologisk forening

CellCept tbl. og kaps.

særskilt vurdering kan brukes mot enkelte revmatiske sykdommer.   Virkning/Egenskaper CellCept virker bl ... betennelsesceller. Derved dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen, slik at sykdommen blir fredeligere
Norsk revmatologisk forening

Humira inj.

antirevmatisk legemiddel som brukes mot revmatiske sykdommer.   Virkning/egenskaper Humira tilhører klassen ... immunprosessene. Derved dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen slik at sykdommen blir fredeligere
Norsk revmatologisk forening

Prednisolon tbl.

Medikamentet brukes ofte i lave doser ved kroniske revmatiske sykdommer eller i høyere doser over kort tid ved alvorligere ... Virkning/egenskaper Prednisolon reduserer aktiviteten i revmatiske betennelser. Dette medfører at stivheten og hevelsen
Norsk revmatologisk forening

metotrexat

sykdomsdempende legemiddel som brukes ved revmatiske sykdommer. Virkninger/egenskaper Metotreksat virker ... betennelsesceller. Dermed dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen, slik at sykdommen blir fredeligere
Norsk revmatologisk forening

Paracetamol

lette til moderate smerter ved blant annet revmatiske sykdommer. Paracetamol virker også febernedsettende ... kombineres. Forsiktighetsregler Ved andre samtidige sykdommer/tilstander: -Ved nedsatt leverfunksjon, må det
Norsk revmatologisk forening

Arava tbl.

antirevmatisk legemiddel som brukes ved revmatiske sykdommer.   Virkning/egenskaper   Arava virker ved ... betennelsesceller. Dermed dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen og skade av leddene bremses opp. Mange
Norsk revmatologisk forening

Salazopyrin EN tbl.

er et antirevmatisk middel som brukes ved revmatiske sykdommer. Virkninger/egenskaper Salazopyrin virker ... betennelsesceller. Dermed dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen, slik at sykdommen blir fredeligere
Norsk revmatologisk forening

Orudis depotkaps.

anti-inflammatoriske legemidler) og brukes ved revmatiske sykdommer og ved andre betennelser og smertefulle ... om alle dine legemidler passer sammen. Andre sykdommer: Dersom du har/har hatt problemer med blodtrykket
Norsk revmatologisk forening

Solu-Medrol inf.

Solu-Medrol inf. Virkestoff: metylprednisolon PASIENTINFORMASJON Bruk Solu-Medrol ... betennelsesdempende kortison-preparat som brukes bl.a. mot revmatiske sykdommer, som regel for å dempe høy sykdomsaktivitet
Norsk revmatologisk forening

Folsyre 1mg tbl.

sett. Forsiktighetsregler Ved andre samtidige sykdommer/tilstander: Folsyre kan maskere ("skjule") pernisiøs ... aktuelt. Kontakt lege dersom du blir verre av din revmatiske sykdom under folsyrebehandling. Ved alle leg
Norsk revmatologisk forening

Depo-Medrol inj.

Depo-Medrol inj. Virkestoff: metylprednisolon PASIENTINFORMASJON Bruk Depo-Medrol ... betennelsesdempende kortison-preparat som brukes bl.a. mot revmatiske sykdommer, oftest som lokal injeksjon i ledd eller
Norsk revmatologisk forening

infliximab

antirevmatisk legemiddel som brukes mot revmatiske sykdommer.    Virkning/egenskaper Infliximab tilhører ... immunprosessene. Derved dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen slik at sykdommen blir fredeligere
Norsk revmatologisk forening

Cimzia inj

antirevmatisk legemiddel som kan brukes ved revmatiske sykdommer. Virkning/egenskaper Cimzia tilhører klassen ... immunprosessene. Derved dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen, slik at sykdommen blir fredeligere
Norsk revmatologisk forening

Etorikoksib tabl.

gruppen cox-2-hemmere. Etorikoksib brukes ved revmatiske sykdommer.   Virkning/egenskaper Etorikoksib hemmer ... artrosesykdommer, etorikoksib 90mg daglig brukes ved revmatiske betennelsessykdommer, mens etorikoksib 120mg
Norsk revmatologisk forening

Side 2 av 6