84 treff på Revmatiske sykdommer

Pasientinformasjon om revmatiske sykdommer

Pasientinformasjon om revmatiske sykdommerNorsk revmatologisk forening har ikke en egen gruppe som
Norsk revmatologisk forening

Unngå å forskrive moderat til høydose glukokortikoidbehandling ved revmatiske sykdommer uten å gjøre en grundig risiko-nytte vurdering, ha en god plan for oppfølging og iverksette nødvendige forebyggende tiltak

be0b8a2b-684e-4b81-a7f3-91d3678fc333 Unngå å forskrive moderat til høydose ... til høydose glukokortikoidbehandling ved revmatiske sykdommer uten å gjøre en grundig risiko-nytte vurdering

NKSR Seminar 6.februar 2018, Trondheim

Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR) inviterer til nasjonalt seminar på ... Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR) inviterer til nasjonalt seminar på
Norsk revmatologisk forening

Pasientinformasjon

undergruppe som jobber med pasientinformasjon om sykdommer, men det gjøres mye grundig arbeide rundt på de ... asientinformasjon/pasientinformasjon-om-revmatiske-sykdommer/Gruppen underlagt NRF som er ansvarlig
Norsk revmatologisk forening

Norsk revmatologisk forening

http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-revmatologisk-forening/ Velkommen til vårt nettsted ... praktisk faglig. Pasientorganisasjonen for revmatiske sykdommer heter Norsk revmatikerforbund.Mer om oss
Norsk revmatologisk forening

her

mandag, 5. mai 2014 Helse- og omsorgsminister Høie HELFO Unilabs v/ledelsen Direktøren, ... eller pasienter med andre kroniske sykdommer (KOLS, revmatiske sykdommer). Disse pasientene har ofte små

Pasientinformasjon om legemidler

Pasientinformasjon om legemidler ... legemidler som brukes i behandlingen av revmatiske sykdommer.Hvordan finner du frem? Informasjonen ... legemidler som brukes i behandlingen av revmatiske sykdommer.
Norsk revmatologisk forening

rituximab

leddgikt og forsøksvis ved enkelte andre revmatiske sykdommer. Mot leddgikt gis rituximab bare dersom ... immunprosessene motvirkes. Derved dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen slik at sykdommen blir fredeligere
Norsk revmatologisk forening

Sandimmun Neoral kaps. og mixtur

leddgikt og etter særskilt vurdering mot andre revmatiske sykdommer.   Virkning/Egenskaper Sandimmun Neoral ... immunprosessene. Derved dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen slik at sykdommen blir fredeligere
Norsk revmatologisk forening

Sendoxan tbl.

cellegift som virker sykdomsmodifiserende ved revmatiske sykdommer. Legemidlet brukes oftest mot sykdomstegn ... betennelsesceller. Dermed dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen, slik at sykdommen blir fredeligere
Norsk revmatologisk forening

Sendoxan inf.

cellegift som virker sykdomsmodifiserende ved revmatiske sykdommer. Legemidlet brukes oftest mot sykdomstegn ... betennelsesceller. Dermed dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen, slik at sykdommen blir fredeligere
Norsk revmatologisk forening

Kineret inj.

også være aktuelt å bruke Kineret ved andre revmatiske sykdommer.   Virkning/Egenskaper Kineret tilhører ... interleukin-1, et cytokin, som ellers bidrar til å øke revmatiske betennelsesprosesser. Kineret motvirker således
Norsk revmatologisk forening

Plaquenil tbl.

legemiddel som brukes ved behandling av revmatiske sykdommer.   Virkning/egenskaper Virkningsmekanismen ... ikke fullt ut klarlagt, men aktiviteten i den revmatiske sykdommen dempes slik at sykdommen blir fredeligere
Norsk revmatologisk forening

Simponi inj.

antirevmatisk legemiddel som brukes mot revmatiske sykdommer hos voksne.   Virkning/egenskaper Simponi ... immunprosessene. Derved dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen, slik at sykdommen blir fredeligere
Norsk revmatologisk forening

Side 1 av 6