Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

27 treff på Revmatiske sykdommer

Unngå å forskrive moderat til høydose glukokortikoidbehandling ved revmatiske sykdommer uten å gjøre en grundig risiko-nytte vurdering, ha en god plan for oppfølging og iverksette nødvendige forebyggende tiltak

be0b8a2b-684e-4b81-a7f3-91d3678fc333 Unngå å forskrive moderat til høydose ... til høydose glukokortikoidbehandling ved revmatiske sykdommer uten å gjøre en grundig risiko-nytte vurdering

Norsk revmatologisk forening

http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-revmatologisk-forening/ Velkommen til vårt nettsted ... praktisk faglig. Pasientorganisasjonen for revmatiske sykdommer heter Norsk revmatikerforbund.Kontakt
Norsk revmatologisk forening

her

mandag, 5. mai 2014 Helse- og omsorgsminister Høie HELFO Unilabs v/ledelsen Direktøren, ... eller pasienter med andre kroniske sykdommer (KOLS, revmatiske sykdommer). Disse pasientene har ofte små

Klinisk emnekurs i revmatologi, 20.–21. april 2016

av medikamenter Hjerte-kar profylakse ved revmatiske sykdommer Maud Kristine Ljoså 10:15–10:30 Pause/kaffe/frukt ... revmatologisk avd. 11:00–11:30 Sjeldne revmatologiske sykdommer: vasculitter, myositt Kasuistikker Karen Irgens
Møre og Romsdal legeforening

Revmatologene

Revmatologene med anbefalinger! Norsk revmatologisk forening anbefaler blant annet at man ... til høydose glukokortikoidbehandling ved revmatiske sykdommer uten å gjøre en grundig risiko-nytte vurdering

Målbeskrivelse og gjennomføringsplan for revmatologi

utvikle seg til kroniske sykdommer”.  WHO klassifiserer revmatiske sykdommer i fire hovedgrupper: I: Inflammatoriske ... Inflammatoriske revmatiske sykdommer II: Degenerative revmatiske sykdommer III: Bløtdelsrevmatisme IV:

!" ! Seksjon for Øre- nese- hals sykdommer / Allergi Off. avtalepraksis Helse Vest RHF • ... det for øye å kartlegge anatomien og å studere sykdommer har funnet sted helt tilbake til 200-tallet hvor

Side 1 av 2