39 treff på Fond II skjema

Utdanningsfond

Utdanningsfond Legeforeningen /  Om oss /  Skjema /  Utdanningsfond Skriv ut E-postvarsling Motta ... Lukk Utdanningsfond Søknad om refusjon fra Utdanningsfond II Søknad om refusjon fra Utdanningsfond III

Skjema

En samlet oversikt over ulike skjema som brukes i Legeforeningen

Søknad om refusjon fra Utdanningsfond II

om refusjon fra Utdanningsfond II Legeforeningen /  Om oss /  Skjema /  Utdanningsfond  /  Søknad om ... om refusjon fra Utdanningsfond II Skriv ut E-postvarsling Motta varsel Umiddelbart Hver dag Hver uke Aldri

Søknadsskjema - refusjon fra Utdanningsfond II (Word)

Søknad om refusjon fra Utdanningsfond II (For allment praktiserende leger, privatprakt. spesialister ... Søknad innkommet senere vil bli avslått. Benytt ett skjema per kurs! Refusjon utbetales kun til gyldig bankkontonummer

Endokrinologi i allmennpraksis

PÅMELDING:  **Ikke lenger mulig å melde seg på**  Via e-skjema nederst på denne siden. Nb ! Alle felter må fylles ... opphold, dekkes etter faste satser ved søknad til Fond II.  Satser for reise og opphold finnes på hjemmesiden
Hedmark legeforening

Gynekologi i allmennpraksis, emnekurs for allmennleger.

med relevans for allmennleger. PÅMELDING: Via e-skjema nederst på denne siden. Nb: Alle felter må fylles ... opphold, dekkes etter faste satser ved søknad til Fond II.  Satser for reise og opphold finnes på hjemmesiden
Hedmark legeforening

Informasjon om forhåndsgodkjenning av kurs

deltakerne skal kunne søke refusjon fra Utdanningsfond II/III. Skjema for innsending. Som hovedregel må alle ... Kursdeltakere I følge retningslinjene for Utdanningsfond II/III må kurs avholdt i Norge være forhåndsgodkjent

Årsmelding

........................................ 35 3.6 Fond................................................ ... .................. 35 3 3.6.1 Utdanningsfond I – Legeforeningens fond til videre- og etterutdanning for

Retningslinjer ved reiser for medlemmer i Den norske legeforening og ansatte i sekretariatet

regler for reiser som søkes refundert av Utdanningsfond II eller III.1 Administrative rutiner 1.1. ... Tidsfrister Reiseregnskap skal leveres på fastsatt skjema til økonomi- og administrasjonsavdelingen snarest

Retningslinjer for vurdering av kurs i relasjon til legers videre- og etterutdanning

og etterutdanning Legeforeningen /  Om oss /  Skjema /  Kursarrangører /  Retningslinjer for vurdering ... refusjon av utgifter for deltakelse i kurs fra Fond II eller III. Faglig godkjenning av et kurs er imidlertid

Microsoft Word - Protokoll-LS 2010-endelig-endret.doc

registerets adressedel kan anvendes for utsending av skjema og oppfordring om ajourføring av innlagte data ... Overføres til Utdanningsfond I 3 528 377 Belastes Utdanningsfond II -6 385 549 Belastes Utdanningsfond III -4

Vedtaksprotokoll

Søknad Søknad om lån fra fondet skrives på fastsatt skjema og sendes til Den norske lægeforenings lånefond ... faglige aktiviteter på minst samme nivå som tidligere. ii) tilførslene til de kirurgiske og indremedisinske

2008 nr 5

dekkes gjennom Legeforeningens fond 3. Det er et poeng at pengene i fond 3 kommer delvis dirkete fra Staten ... spesialisthelsetjenesten, § 2-2. Plikt til forsvar- lighet II. Helsepersonellovens § 16. Organisering av virksomhet
Hordaland legeforening

Side 1 av 3