168 treff på å leve med

Helsedagbok gir nye samtaler

undersøkelse? Det er lett å legge skylden på den andre når jeg selv har vansker med å forstå. Jeg kan omdefinere ... omdefinere pasienten fra å være en person jeg gjerne snakker med, til å være en som det hefter noe galt ved
Norsk forening for allmennmedisin

Hvorfor ortopedi?

grunner til å interessere seg for ortopedi.Å jobbe innen ortopedisk kirurgi gir deg muligheten til å:treffe ... treffe pasienter i alle aldre arbeide med både mindre og alvorlig syke/skadede mennesker se raske og tydelige
Norsk ortopedisk forening

Reisebrev fra New York, Memorial

Reisebrev fra New York, MemorialMed stipend fra DNP gjestet Tormod Eggen i fjor sommer Memorial Sloan ... Cancer care. Anywhere." Les om forberedelser og møte med "sign out"-rutiner og annet i interessant reisebrev
Den norske patologforening

Krakow

dager på lesesalen. Det er fra og med tredje året at man begynner med klinisk undervisning på sykehuset ... norske turnus. I sjette semester starter man opp med litt klinisk undervisning, og det blir bare mer av

Medlemsinfo 26.10.18

uke for primærleger og medarbeidere på legekontor med nesten 1300 deltakere hvorav 70% leger. Kongressmottoet ... at vi bærer med oss og i oss drømmer og håp om tilhørighet, trygghet og et godt liv med god helse. Det
Norsk forening for allmennmedisin

Høringsuttalelse til NOU 2018: 16 ”Det viktigste først” (Blankholm-utvalgets rapport)

tannhelsetjenesten. Norge har vært et foregangsland i å arbeide systematisk med prioriteringsspørsmål i helsetjenesten ... Regjerningen Solberg skal derfor ha honnør for å ha satt ned et utvalg for å få en helhetlig gjennomgang av prio
Norsk forening for allmennmedisin

Side 8 av 12