191 treff på å leve med

Legeforeningen på Arendalsuka 2019

KS-arrangementet, Vil fastlegeordningen leve i 2025?. KS har gitt Agenda Kaupang i oppgave å utarbeide scenarier om mulige ... Solsiden Brasserie med Helsevaken 2019 der Legeforeningen inviterer regjering og opposisjon til å diskutere hvor

Oppfordret til tverrpolitisk dugnad

statsbudsjett: Partiene må finne sammen og forplikte seg til å løfte helsetjenesten ytterligere.Samfunnspolitisk ... er stramt. Sammenliknet med øvrige sektorer, vises det likevel en vilje til å prioritere helse. Nødvendig

Lokal og global miljømedisin – norske legers vurderinger / Local and global environmental medicine--assessment by Norwegian physicians

medicine--assessment by Norwegian physiciansRøttingen J-A / Rottingen J-A, Feruglio SL, Aasland OG, Fugelli P. Tidsskr ... MATERIAL AND METHODS: 1,260 physicians were sent a questionnaire on their knowledge, attitudes and practice

Høring - Ny papirversjon av helsekort for gravide

retningslinjer.   Direktoratet har vært noe avventende med å foreslå ny versjon av papirbasert løsning fordi ... elektronisk helsekort for gravide. Det er ønskelig med ett elektronisk helsekort for gravide, men Helsedirektoratet
Norsk forening for allmennmedisin

Medlemsbrev 8. august 2019

Helsedirektoratet utfører Ernst og Yung  (EY) i samarbeid med Vista evalueringen av fastlegene. Hovedelementene ... vurdering av samarbeidet med fastlegene 4.       Fastlegenes vurdering av samarbeidet med andre tjenester. En
Allmennlegeforeningen

Bekymret over økende helseforskjeller

STORE UTFORDRINGER: Sigrid Aasland (t.v.) samtaler med leder for Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg ... helseskiller i Norge. Foto: Arne VatnøyEr vi i ferd med å se grensen for velferdsstaten slik vi kjenner den

Høring - Nasjonal faglig retningslinje for palliativ behandling til barn og unge uavhengig av diagnose

oppfatter som selvfølgeligheter, og som ikke trenger å tas med i en retningslinje som er rettet mot kvalifiserte ... ting i det praktisk kliniske arbeidet man med fordel kan ta med eller legge inn lenke til i en slik retningslinje
Norsk forening for allmennmedisin

Høring – Innspill til hjernehelsestrategien

for allmennmedisin takker for muligheten til å komme med innspill til nasjonal hjernehelsestrategi.   ... vidt, upresist og omfattende begrep som er vanskelig å gi godt klinisk innhold. Det er ikke klart for oss
Norsk forening for allmennmedisin

Side 8 av 13