168 treff på å leve med

Sterk hjerne med aktiv kropp – hvordan hjernen vår påvirkes når vi er i aktivitet

Foredrag med Ole Petter Hjelle på Høstmøte 2019Sterk hjerne med aktiv kropp – hvordan hjernen vår påvirkes ... bivirkningsfri behandling som gjorde at du ville leve et lengre og bedre liv. En behandling som reduserte
Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering

K-T-11-0068-Kro.fm

for eksempel gjennom arbeid med ansvarsgrupper og fortsatt sliter med rusproblemer. De inne- holder ... «frisk» selv om man har klart å gjen- nomføre et behandlingsopplegg og har maktet å holde seg avholdende i en

PowerPoint-presentasjon

2 uker)  Senket stemningsleie  Tap av evne til å føle interesse for noe eller glede seg  Tretthet ... sexliv), mindre lyst å snakke om følelser. Følelser respekteres som symptom, men fokus på å fikse årsak. 

Ablasjonsbehandling av supraventrikulære takykardier

Redusert funksjonsevne 6 Stein Ørn 26.09.2019 Formål med behandling av atrieflimmer  Forhindre tromboembolisk ... characteristic Point H Hypertension (>160 mmHg) 1 A Abnormal renal (creat >200) or liver function 1 or

Årsberetning 2016 (pdf)

Nestleder Karsten Hytten, praktiserende spesialist, dr. med. Ellen Økland Blinkenberg, overlege Gunnar Skipenes ... Etiske regler for leger; 4 av sakene ble vurdert å omhandle medisinskfaglige forhold som Rådet etter

Møre og Romsdal legeforening

oktober 2019 Møre og Romsdal legeforening har gleden av å invitere til klinisk emnekurs i hudsykdommer. Tid/sted: ... Supervisjon i LIS-utdanning 03. juli 2019 I forbindelse med Møre og Romsdal legeforenings årsmøte inviterer vi
Møre og Romsdal legeforening

Legeforeningen

Legeforeningen Får folk med på lag - Jeg synes det er morsomt å være leder og få folk med på lag, sier Alice ... - Vi krever umiddelbar handling. Det er ingen tid å miste, sier president Marit Hermansen. Legeforeningens

Paraplyen nummer 5 2008

Hva nå, kjære kommuneoverlege? Kliniske studier med Champix® har vist at økt behandlingstid øker slutteraten ... effektdata, i kombinasjon med det faktum at abstinens- symptomer og røykesug har vist å kunne vare i mer enn

Hva nå, kjære kommuneoverlege? Kliniske studier med Champix® har vist at økt behandlingstid øker slutteraten ... effektdata, i kombinasjon med det faktum at abstinens- symptomer og røykesug har vist å kunne vare i mer enn

Etikkseminar om behandling rusavhengige

Får pasienter med ruslidelser likeverdige tjenester? Hvis ikke, kan vi leve med det? Seminaret ... Får pasienter med ruslidelser likeverdige tjenester? Hvis ikke, kan vi leve med det? Seminaret er åpent
Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Paraplyen nr. 3 2010

Kirurgiske Sykehus (BKS) nå har offentlig avtale med Helse Vest på å utføre brystreduksjoner på medisinsk indikasjon ... pasienter i en offentlig helsekø? Vi opplever at kvinner med store bryst er en pasientgruppe som ofte står uten

lenken

referanser og preparatomtale se side 7 H. Lundbeck A/S Strandveien 15 Postboks 361 1326 Lysaker Tel.: 91 ... praktisk dosering bYTT TiL 20 mg NÅ! E N K E L B E H A N D L I N G Annonse 185x267_legebladene.indd 1 03-02-09

Norsk gynekologisk forening

som gikk bort 30. mai 2019 Professor emerita, dr. med Babill Stray-Pedersen sovnet fredelig inn 24. april ... veien, men vet egentlig ikke helt. Det kan endres med denne1-dags kurs! Les mer... Nyheter Kalender Siste
Norsk gynekologisk forening

Papirløse innvandrere (1/2013)

uverdige forhold og sliter med somatisk og psykisk sykdom, stress og ensomhet. Å leve uten lovlig opphold er ... helsehjelp er derfor vesentlig for deres evne til å håndtere egen situasjon, også i forhold til mulig

Paraplyen nr 1, 2010

Kirurgiske Sykehus (BKS) nå har offentlig avtale med Helse Vest på å utføre brystreduksjoner på medisinsk indikasjon ... pasienter i en offentlig helsekø? Vi opplever at kvinner med store bryst er en pasientgruppe som ofte står uten

Side 4 av 12