168 treff på å leve med

En jobb å leve med?

En jobb å leve med?Tuva Kolstad Hertzberg, 2018: En jobb å leve med? - En kvalitativ og kvantitativ ... kvantitativ studie blant norske leger om hvordan ønsket om å være en god lege utfordrer balansen mellom jobb og

Rapport fra Nordisk kongress i Tampere

23.08.2013 Petter Gjersvik NORDISK FORENING MÅ FORNYE SEG Kongressen i Tampere denne ... Danmark viser med all tydelighet at Nordisk dermatologisk forening må fornye seg for å være leve...
Norsk forening for dermatologi og venerologi

Velkommen til Årsmøteseminar

prisen for å leve uten smerter?  Hvem trenger behandling først?  Er det greit å stå i kø? Selv med over 7000 ... antall pasienter for et økende antall sykdommer med et økende antall terapiformer. Parallelt går det
Hordaland legeforening

Klinisk emnekurs i barne- og ungdomspsykiatri

Hvordan kan vi involvere pasienter til å mestre å leve med sine helseplager? Hvordan sikre gode overganger ... Godkjenninger: Allmennmedisin: kurset er godkjent med 16 timer som emnekurs/klinisk emnekurs i barne- og
Møre og Romsdal legeforening

Tvister om forståelsen av tariffavtaler – rettstvister

forhandlinger mellom partene - først lokalt - og deretter med de sentrale avtaleparter. Ved krav fra den ene part ... part foreligger det en plikt for den annen part til å forhandle innen kort tid. Ved fortsatt uenighet gjelder

Sundvoldenprogram 2018 endelig per 15.11.2018.pdf

i stat og kommuner, allmennleger og sykehusleger med samfunnsmedisinsk interesse og andre interesserte ... Sundvoldenseminaret skal gi deltakerne ideer og inspirasjon ved å fremme refleksjon og diskusjon om aktuelle samfunnsmedisinske

består av basisdokumenter det er nødvendig å kjenne til for å ha utbytte av kurset. For mange av kursdeltagerne ... kursdeltagerne vil dette være godt kjent litteratur, og for å gi alle et størst mulig læringsutbytte av kurset er

Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

arrangeres for 10. gang!. Målet er å fylle Oslo Kongressenter med entusiastiske ogpositive medarbeidere ... lag med spesialisthelsetjenesten, meddistriktspsykiatriske sentre og forskning og høgskoler for å utdannekompetente
Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Emnekurs i sykehjemsmedisin 2011

fagutvikling innen sykehjemsmedisin ved å tilby årlige emnekurs med rik anledning til faglige diskusjoner ... mellom 1. og 2. linjetjeneste.  Det tas sikte på også å trekke inn relevante sykehuskolleger både som foredragsholdere
Rogaland legeforening

Program seminar.indd

Pasienter med ruslidelser får ikke likeverdige helsetjenester! Hvorfor? Kan vi leve med det? Tid og ... møtet med ruspasienten Utfordringer og forventninger Helsepolitiker Etiske utfordringer i møte med ruspasienten

Lysbilde 1

N ●v / I n g u n n M e r i n g d a l o g K n u t H e l l u m PENSJON Legeforeningen – Thon Hotel Opera ... AFP AFP-tillegg KLP Hva – når ? Lønne seg å jobbe • 40 år med inntekt gir full pensjon • Opptjening mellom

HPV testing i klinisk bruk - nye retningslinjer!

bakgrunn for endring av retningslinjer   -Prof.Dr.med. Ole Erik Iversen,nestleder NGF    Nye retningslinjer ... utviklingen og anbefalte Sos.-og H.dir. i 2003 å gi retningslinjer for å få en fornuftig bruk og samtidig lære
Norsk gynekologisk forening

borderline PF.pptx

Å kunne se andre innenifra og seg selv utenifra- de3e er hva vi jobber mest med i forhold 8l personer ... personer med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse- enten det er individuelt eller i grupper. Mentalisering

Nyheter fra foreningsleddene

kasustikker via e-læringsportal.Deretter er det 3 dager med forelesninger basert på de aktuelle kasustikker. ... 2019 Foredrag med Ole Petter Hjelle på Høstmøte 2019 3. oktober 2019 Sterk hjerne med aktiv kropp – hvordan

Brev ang nytt sykehusbygg til Rogalandsbenken

Rogaland legeforening har sendt brev til våre politikere og bedt om et møte for å forklare våre ... sendt brev til våre politikere og bedt om et møte for å forklare våre synspunkter.
Rogaland legeforening

Side 1 av 12