213 treff på å leve med

Ny doktorgrad om livet som lege

Tuva Kolstad Hertzberg forsvarte tidligere denne måneden sin avhandling En jobb å leve ... jobb å leve med? - En kvalitativ og kvantitativ studie blant norske leger om hvordan ønsket om å være

Rapport fra Nordisk kongress i Tampere

23.08.2013 Petter Gjersvik NORDISK FORENING MÅ FORNYE SEG Kongressen i Tampere denne ... Danmark viser med all tydelighet at Nordisk dermatologisk forening må fornye seg for å være leve...
Norsk forening for dermatologi og venerologi

Tiden sårer alle leger

føles tyngende. Hva gjør man når man ikke klarer å si nei? Reinar Tyssen leder til daglig avdeling for ... Karin Rø fra Legeforeningsinstiututtet kommer for å gi gode råd om hvordan man best takler stress og ikke
Finnmark legeforening

Resident

– Det foreldede profesjonsetiske idealet om alltid å skulle være til stede for pasientene ... Det foreldede profesjonsetiske idealet om alltid å skulle være til stede for pasientene gir dagens unge

Velkommen til Årsmøteseminar

prisen for å leve uten smerter?  Hvem trenger behandling først?  Er det greit å stå i kø? Selv med over 7000 ... antall pasienter for et økende antall sykdommer med et økende antall terapiformer. Parallelt går det
Hordaland legeforening

Foredrag med Ole Petter Hjelle på Høstmøte 2019

Sterk hjerne med aktiv kropp – hvordan hjernen vår påvirkes når vi er i aktivitet.Tenk deg at det eksisterte ... bivirkningsfri behandling som gjorde at du ville leve et lengre og bedre liv. En behandling som reduserte
Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering

Fersk doktorand ved Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM)

Konstituert forskningsleder på NSDM og fastlege i Alta, Peder A. Halvorsen, disputerte ved ... forskningsleder på NSDM og fastlege i Alta, Peder A. Halvorsen, disputerte ved Syddansk Universitet

PhD theses

jobb å leve med? - En kvalitativ og kvantitativ studie blant norske leger om hvordan ønsket om å være ... Grotmol: Drinking and depression in Norwegian doctors: A 15-year longitudinal study 2010, Karin Isaksson Rø:

Tvister om forståelsen av tariffavtaler – rettstvister

forhandlinger mellom partene - først lokalt - og deretter med de sentrale avtaleparter. Ved krav fra den ene part ... part foreligger det en plikt for den annen part til å forhandle innen kort tid. Ved fortsatt uenighet gjelder

Sundvoldenprogram 2018 endelig per 15.11.2018.pdf

i stat og kommuner, allmennleger og sykehusleger med samfunnsmedisinsk interesse og andre interesserte ... Sundvoldenseminaret skal gi deltakerne ideer og inspirasjon ved å fremme refleksjon og diskusjon om aktuelle samfunnsmedisinske

består av basisdokumenter det er nødvendig å kjenne til for å ha utbytte av kurset. For mange av kursdeltagerne ... kursdeltagerne vil dette være godt kjent litteratur, og for å gi alle et størst mulig læringsutbytte av kurset er

Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

arrangeres for 10. gang!. Målet er å fylle Oslo Kongressenter med entusiastiske ogpositive medarbeidere ... lag med spesialisthelsetjenesten, meddistriktspsykiatriske sentre og forskning og høgskoler for å utdannekompetente
Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Emnekurs i sykehjemsmedisin 2011

fagutvikling innen sykehjemsmedisin ved å tilby årlige emnekurs med rik anledning til faglige diskusjoner ... mellom 1. og 2. linjetjeneste.  Det tas sikte på også å trekke inn relevante sykehuskolleger både som foredragsholdere
Rogaland legeforening

Høring - Endring av førerkortforskriften - høringsuttalelse fra LSA

fungert faglig bra og tydeliggjort helsekravene til å inneha førerkort. Det nye regelverket har tydeliggjort ... vært utfordrende og har krevd en del veiledning for å komme fram til felles forståelse og praksis. Det er
Leger i samfunnsmedisinsk arbeid

Program seminar.indd

Pasienter med ruslidelser får ikke likeverdige helsetjenester! Hvorfor? Kan vi leve med det? Tid og ... møtet med ruspasienten Utfordringer og forventninger Helsepolitiker Etiske utfordringer i møte med ruspasienten

Side 1 av 15