88 treff på å leve med

Pasientinformasjon

Pasientinformasjon Å leve med... serien finner dere her som pdf Å leve med... serien finner ... PasientinformasjonÅ leve med... serien finner dere her som pdfÅ leve med... serien finner dere her
Norsk cardiologisk selskap

Ny leder Nils Kristian Klev

2021.Nils Kristian Klev åpnet med at han har brukt de siste årene på å tilegne seg nødvendig erfaring ... nå føler seg rustet til å ta fatt på lederoppgaven i AF. "Jeg er klar for å ta ansvaret og sørge for
Allmennlegeforeningen

Det skulle være en selvfølge

dødelig utgang! For legfolk er det overraskende å få vite at en bilfører som omkommer i en trafikkulykke ... i Oslo, som tidligere blant annet har bidratt til å rette søkelys mot barn som trafikkofre, påpekte nylig
Den norske patologforening

Rehabilitering

kompetanse for å leve bedre med sin synshemning. En viktig oppgave for øyeleger er å åpne døren til denne ... kompetanse for å leve bedre med sin synshemning. En viktig oppgave for øyeleger er å åpne døren til denne
Norsk oftalmologisk forening

Kurs: Ungdomsmedisin

2018.Ungdomshelse er kommet inn i pediatrien for å bli. Pubertet, seksualitet, ME, anoreksi, overvekt ... kommunikasjon, transisjon og lære å leve med kronisk sykdom. Målet med kurset er å gi kursdeltakerne kunnskap
Norsk barnelegeforening

Reisebrev fra New York, Memorial

Reisebrev fra New York, MemorialMed stipend fra DNP gjestet Tormod Eggen i fjor sommer Memorial Sloan ... Cancer care. Anywhere." Les om forberedelser og møte med "sign out"-rutiner og annet i interessant reisebrev
Den norske patologforening

Fastlegene viktig ved endring av levevaner

Helsedirektoratet har lansert en kampanje for å få folk til å leve sunnere. Her har fastlegene en viktig rolle ... tirsdag 8. januar BareDu-kampanjen  for å hjelpe nordmenn til å endre vaner og bli sunnere. Bakgrunnen

Barn og unge som utøver vold

behandlingshverdagen Som helsepersonell er det nødvendig å ha et reflektert forhold til aggresjon. Man vil møte ... frustreres over å bli ’systemets’ litt avmektige representant. Det er en del av fagligheten å kunne ta imot
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Pulsen opp for bedre helse

generasjonen som vokser opp i dag står i fare for å leve kortere enn sine foreldre. Sosiale helseforskjeller ... Rapporten peker på at det er nødvendig med en langt sterkere satsing på å forebygge sykdom som forårsakes av

Lenker

Norsk OCD forening - brukerorganisasjon for folk med tvangslidelser Autismeforeningen - om autisme og ... ørn IKS - Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser LEVE - Landsforeningen for etterlatte ved
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Atferdsforstyrrelser

både være del av normal utvikling og være assosiert med psykiatriske tilstandsbilder. Eksempler på sistnevnte ... sistnevnte kan være: Hyperkinetisk forstyrrelse med reduserte impulskontroll og forstyrret adferd. Språkforstyrrelser
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Sykehusene må inngå i ny regionreform

inngå i ny regionreformLegeforeningen har vedtatt å avvikle de regionale helseforetakene og mener sykehusene ... Kvinnsland-utvalget ha utredet. Debatten vil uansett leve videre. Utfordringene er rett og slett for store

Gjennomgripende Utviklingsforstyrrelser (Autismespekterforstyrrelser)

i barndommen F84.4 En forstyrrelse med overaktivitet assosiert med mental retardasjon og bevegelsesstereotypier ... DSM-5 er de fire ulike diagnosene i DSM-IV erstattet med diagnosen Autism Spectrum Disorder.  Denne viktige
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Side 1 av 6